Ordu İli Ekonomik Yapısı Yazdır e-Posta

Ordu İlinin genel Ekonomik ve sosyal yapısı, fındık ve fındık istihsaline bağımlı bir konum arz eder. Yıllık Gayri Safi hâsılanın ve iktisadi gelirlerin, büyük oranda fındık gelirine bağlı olduğu ilimizin, fındık istihsalinde doğal nedenlerle ortaya çıkan ürün oynamaları veya fındığın mübaaya ve pazarlamasında yaşanan sorunlara bağlı olarak ekonomik faaliyetlerinde de ciddi oranda oynamalar yaşanmaktadır. İlimizde Kişi Başına Safi Yurt İçi Hasıla ( KBGSYİH) 1.375 dolar olup, Gelişmişlik sıralamasında, -5.6 gelişme hızı ile tüm iller arasında elli sekizinci sırada yer almaktadır.

Tarım

 Ordu İlinin yüzölçümü 656.300 hektardır. Bu arazinin 332.840 hektarı tarım arazisi olup, 184.652 hektarı "ormanlık-fundalık", 79.000 hektarı "çayır ve mera", 59.800 hektarıysa "Tarım Dışı Arazi"den oluşmaktadır.

İlimizi arazi yapısının büyük bir bölümünün engebeli arazi olması ve ormanlarla kaplı olası nedeni ile tarım potansiyeli açısından zengin bir yapıya sahip değildir. Arazi yapısının tarla ve sebze tarımına çok fazla uygun olmaması, fındığı ilin başlıca geçim kaynağı haline getirmiştir. Bu sebeple, ilde tarım bitkileri tarımı ile meyve ve sebze tarımı ikinci planda kalmaktadır.

İlimizde 110.000'nin üzerindeki fındık üreticisi tarafından ortalama 166.031 ton fındık üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye fındık üretiminin ortalama %25-30' u ilimizde üretilmektedir.

Tarla ürünleri içerisinde ekiliş alanına bakıldığında Türkiye ve ilimizde ilk sırayı tahıllar almaktadır. Daha sonra Türkiye'de baklagiller, ilimizde yumrulu bitkiler almaktadır. Üretimde ise Türkiye'de ilk sırada tahıllar, ikinci sırada endüstriyel bitkiler gelmektedir. İlimizde üretimde ise ilk sırayı yumrulu bitkiler, ikinci sırayı ise tahıllar almaktadır (Ticaret ve Sanayi Odası verileri).

İl ekonomisinde hayvancılık, tarımdan sonra gelmektedir. Hayvancılık, özellikle ilin güney kesimlerinde yer alan ve tarımsal üretimin düşük olduğu buna karşı hayvancılık için uygun meralara sahip ilçe ve köylerde yapılmaktadır. Hayvancılığın küçük aile işletmeleri tarafından yapılması, hayvan potansiyelinin düşük olması il ekonomisine hayvancılığın katkısının sınırlı olmasına neden olmuştur.

İlimiz ailelerin sadece kendi ihtiyaçları için yapmış olduğu arıcılık; 1960 yılından sonra modern kovanlarla ve seyyar olarak yapılmaya başlanmıştır. Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre ilimiz kovan sayısı bakımından Türkiye ikincisi, toplam bal üretimi ve kovan başına bal verimi açısından Türkiye birincisidir.

Sanayi

 İlimizde ekonomi tarım ve hayvancılık sektörüne dayalı olmakla birlikte; sanayi, gıda sektörü başta olmak üzere bası sektörlerde gelişme göstermektedir.

İlin sanayi profiline bakıldığında %30'u fındık kırma, işletme, entegre tesisleri birinci sırada yer almaktadır. Fındık tesislerini %20 ile un ve yem tesisleri, Şekerleme helva-lokum tesisleri, süt ve süt işletmeleri, likit yağ tesisleri, balık ve balık ürünleri işletmeleri, meşrubat işletmelerinin oluşturduğu gıda sanayi, %12 ile taş ve toprağa dayalı sanayi tesisleri takip etmektedir.

İl sanayinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından sanayinin alt yapısını oluşturan Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri il ekonomisi için çok büyük önem arz etmektedir.

Tekstil sanayi ilimizde son dönemlerde gelişmeye başlayan bir sektör olarak göze çarpmaktadır. Değişik ürünler yelpazesine sahip olan ilimizde dantel işletmesi ayrı bir özelliğe sahiptir.

İlimizin orman potansiyelinin yüksek olması, Orman ürünleri sanayinin gelişme göstermesi sonucunu doğurmuştur.