Tarihçemiz Yazdır e-Posta

Faaliyetlerine Ordu'da başlayan Gürsoy, bugünkü firma ortaklarından Dursun Oğuz Gürsoy ve Nejdet Gürsoy'un dedeleri Dursun Gürsoy tarafından 1933 yılında kuruldu.

Tarihten Kilometre Taşları

1930...
 • 1933 yılında toprak mahsulleri ve fındık üzerine şahıs şirketi olarak Dursun Gürsoy tarafından Ordu'da kuruldu.
1940...
 • Kurucu Dursun Gürsoy'un vefatından sonra büyük oğlu Halit Gürsoy ikinci nesil olarak yönetimi 1948 yılında devraldı.
1960...
 • Uzun yıllar toprak mahsulleri ve fındık ticareti yapan Halit Gürsoy 1966 yılında kendisine ait ilk fındık kırma tesisini Ordu ili merkezinde kurmuştur.
1970...
 • 1974 yılında sanayileşmede ciddi bir atılım yaparak fındık kırma tesisinin yanına bir de fındık entegre tesisini açan Halit Gürsoy 1974-1986 yılları arasında büyük başarılara imza atmış ve defalarca ihracatta lider ve gelirler vergisinde de ilk sıralarda olmuştur. Bu dönemde Gürsoy markası yurt dışında, özellikle de Avrupa'da fındıkta aranan marka olmuştur.
1980...
 • 1986 yılında firma aile üyeleri kurucu ortak olmak üzere Anonim Şirket statüsüne geçmiştir.
1990...
 • 1996 yılında Gürsoy, Ordu Efirli mevkiinde kurduğu modern tesislerinde üretime başlamıştır. Tesislerde bir kırma fabrikası, bir de işleme fabrikası mevcuttur.
 • Üretimde ve sunulan hizmette kaliteyi ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yapılan yatırımların ilk adımı ISO9002 kalite belgesi 1998 yılında alındı.
 • Üretim kalite standartlarını yükseltmek amacıyla 1998 yılında HACCP ve GMP sistemleri fabrikaya entegre edildi.
 • İlk mikrobiyoloji laboratuvarı 1999'da kuruldu.
2000...
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından aflatoksin testleri gerçekleştirmek üzere 2002 yılında Özel Gıda Laboratuvarı unvanı alındı.
 • Özel Gürsoy Gıda Laboratuvarındaki mikrobiyoloji ve toksikoloji bölümleri 2003 yılında gelişen müşteri beklentilerini karşılamak üzere yeniden dizayn edildi.
 • Firma 2003 yılında ISO9001:2000 kalite belgesini aldı.
 • Ordu Organize Sanayi Bölgesinde ikinci kırma fabrikası 2003 yılında faaliyete geçti.
 • 2004 yılında firma BRC Global Standard kalite belgesini aldı.
 • 2006 yılında International Food Standard (IFS) kalite belgesi alındı.
 • 2006 yılında 1500 m2 kapalı depo alanı tesislere ilave edildi.
 • İç fındıkta bulunması muhtemel kusurlar ve yabancı maddeleri minimize etmek amacıyla 2006 yılında ön temizleme ve lazer seçme ünitesi kuruldu.
 • 2006 yılında Özel Gürsoy Gıda Laboratuvarı TURKAK'tan ISO17025:2005 kalite akreditasyon belgesini aldı.
 • 3500 m2 kapalı alan depo 2008 yılında hizmete açıldı.